Benvinguts a la pàgina web del Departament d'Administració d'Empreses.

El Departament d'Administració d'Empreses de la Universitat de Lleida desenvolupa la seva tasca principalment en la Facultat de Dret, Economia i Turisme, impartint docència en els graus d'Administració i Direcció d'Empreses, Turisme i Dret. També imparteix docència a l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Agrària, a l'Escola Politècnica Superior, a la Facultat de Medicina, Facultat de Lletres i al Campus Universitari Igualada-UdL.

Al seu torn el Departament d'Administració d'Empreses, coordina i dóna suport a les activitats i iniciatives docents i investigadores de quatre àrees de coneixement:

  • Comercialització i Investigació de Mercats
  • Economia Financera i Comptabilitat
  • Organització d'Empreses
  • Economia, Sociologia i Política Agrària

En l’aspecte docent, el Departament d'Administració d'Empreses integra al voltant de 70 professors i manté una intensa activitat formativa per a la preparació d'estudiants de nou accés al mercat laboral, per al reciclatge i especialització de professionals en exercici, i per a la formació d'investigadors i acadèmics. És per això, que el departament desenvolupa i participa regularment en diversos cursos de Postgrau, cursos d'especialització, cursos de formació i cursos d'extensió universitària. També participa en el programa de Doctorat en Dret i Administració d'Empreses.

En la faceta investigadora, el Departament d'Administració d'Empreses potència i desenvolupa activitats de recerca a través de la col·laboració en diferents projectes, i compta amb diversos grups de recerca. Així mateix, participa activament en la Càtedra de l'Empresa Familiar i a la Càtedra Santander d'Emprenedoria Universitària.

REGLAMENT DEL DEPARTAMENT

MEMBRES DEL CONSELL DEL DEPARTAMENT

MEMBRES DE LA COMISSIÓ PERMANET DEL DEPARTAMENT